The new highest steeple

Nauvoo, Illinois

"The prior tallest point was the Catholic church's peak (left). Then the Mormon temple was
built on the highest hill in Nauvoo, and now it is the highest." --Cori

Takk til Danielle og Krystal for Phooningen og til Cori for fotoideen.


Jul 04, 2011

Dette bildet er i følgende kategorier:
Illinois    Religiøse bygninger


Phoons Hovedside