Abalone hunting

Caspar Headlands, California

"My brother and two friends were hunting abalone around the rocks while I was way up on
bluff watching them. I yelled to Steve. I did a Phoon and yelled, 'Do this!'" --Don

Tack till Steve som Phoonade och till Don för fotoidén.


May 24, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Kalifornien


Phoons startsida