They didn't know

Cotati, California

"Our neighbors Dennis and Marilou went with us to an accordion festival and smiled for the
camera...not knowing I was doing a Phoon behind them. Onlookers enjoyed it." --Doris

Tack till Doris som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 03, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    De andra märkte inget


Phoons startsida