American Gothic

Chicago, Illinois

"In front of the Fidelity Insurance Building on Michigan Avenue, Chicago, Illinois"
--Karolyn

Tack till Karolyn som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 22, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Människoskulpturer    Illinois


Phoons startsida