Andorra border

Andorra

"This is near the Andorra border in France, some 2900 m / 1.6 miles high. My friend and I
decided to hike up a mountain and avoid any comfy trails or paths. I tried desperately to
not fall off the rocks while phooning!" --Albert

Tack till Albert som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 05, 2001

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Toppar    (tap) Ostadigt    Andorra    Gränser    Frankrike    Berg


Phoons startsida