Apollo 13 command module

Cosmosphere, Hutchinson, Kansas

"'Houston, we have a Phoon.' This is the actual module. Tom Hanks was nowhere to be
found." --Jim

Tack till Madelaine som Phoonade och till Jim för fotoidén.


Sep 11, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Flygplan    Kansas


Phoons startsida