Teatro degli Arcimboldi

Milan, Italy

This is a temporary home for performances while the La Scala, "the first opera house in
the old continent," is being refurbished.

Tack till Teo som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 01, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Andra byggnader


Phoons startsida