Artichoke eating contest

Artichoke Festival, "Artichoke capital of the world", Castroville, California

Five contestants had three minutes. Two of the three winners: two skinny college gals.

Phoonare: jag. Fotoidé: min.


May 23, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Festivaler    Andra tillställningar


Phoons startsida