ATV

Bintan, Indonesia

"Not too much focus on safety as the glowing hot exhaust pipe gave me a right burn on my
foot..." --Rasmus

Tack till Rasmus som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 20, 2009

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Fordon    Indonesien


Phoons startsida