Babdaat view

Lebanon

"I love nature. I was spending some time in the Lebanese mountains, and I had to phoon in
this beautiful scene. In the distance is the chain of white Lebanese mountains and pine
trees." --Ahmed

Tack till Ahmed som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 12, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Libanon    Berg    Dalar och ängar


Phoons startsida