Barrels

Seagram Barrels, Waterloo, Ontario, Canada

A requirement for this geocache is to post a photo of you phooning in front of the
barrels.

Tack till Karolyn som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 31, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Ontario


Phoons startsida