Beach

Hollywood, Florida

"Early morning on the beach. I was practically alone with the wind, the waves, the
sand...and my camera." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


May 24, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Florida


Phoons startsida