At a gas station

Milan, Italy

"Cris took a picture in Milan at a gas station and then PhotoShopped it - I hope you like
it as I do :)" --maxmem

Tack till Enzo, Cris, Mirko och Stefano som Phoonade och till Cris för fotoidén.


Jul 01, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Italien    Phoon-konst


Phoons startsida