Birling practice

Galeton, Pennsylvania

At the Bark Peelers Convention in Potters County

"People are practicing for the birling (log rolling) competition." --Alan

Tack till Justin, Tabitha, Derek och Alan som Phoonade och till Alan för fotoidén.


Jul 16, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Andra tillställningar    Pennsylvania


Phoons startsida