Blue Gene Supercomputer

IBM's Almaden Research Center, San Jose, California

"While working at a summer job at IBM, I was able to take some photos around the Blue Gene
supercomputer (the 450th or so fastest in the world, at this point)." --Dave

Tack till Dave som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 31, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Maskiner


Phoons startsida