Bowling pin

Waynesville, Missouri

"We took a road trip along the entire length of Route 66, from Chicago to Santa Monica. We
encountered this near a bowling alley." --Steve

Tack till Ian som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 10, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Extremer    Missouri


Phoons startsida