Bridge Of Friendship

Teppaschlucht, Kärnten, Austria

"This bridge was constructed across the great Tscheppaschlucht gorge between two districts
of Kärnten, thus its name." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 10, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Broar


Phoons startsida