Brick eggs

Weil am Rhein, Germany

"On our way to the park, we saw these sculptures. Dad helped us get up and took the
picture. We got down unhurt!" --David

Tack till David, Daniel och Benjamin som Phoonade och till Benjamin för fotoidén.


Apr 27, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Abstrakta skulpturer    Tyskland


Phoons startsida