A family on a bridge

Summerville?, South Carolina

"My sister asked the kids on the bridge to pose. They had no idea that we snuck around
behind them and phooned." --Robert

Tack till Matt och Robert som Phoonade och till Robert för fotoidén.


May 07, 2002

Denna bild hör till kategorier:
De andra märkte inget    South Carolina


Phoons startsida