Switzerland II departure

Budapest, Hungary

"On the top deck of the Switzerland II, cruising to Amsterdam. The bridge in the
background is Elizabeth's bridge." --Jim

Tack till Jim som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 04, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Båtar och fartyg    Broar    Ungern    Floder


Phoons startsida