Golden Gate Bridge and bunker

Presidio, San Francisco, California

"Back in November 2006, before we were married, we went to San Francisco for Thanksgiving
weekend." --Chris

Tack till Chris och Misty som Phoonade och till Chris för fotoidén.


Jan 25, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Broar    Kalifornien


Phoons startsida