Border

Wrangle-Petersburg, Alaska

"The cut in the trees is the U.S. / Canadian border on the Alaska end." --Jim

Tack till Joe som Phoonade och till Jim för fotoidén.


Jun 10, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Alaska    Gränser    British Columbia


Phoons startsida