School candy store

Lake Geneva, Wisconsin

"The security cameras videotaped the odd behavior and we were questioned after review. We
told the manager he wouldn't even begin to understand." --Garrett

Tack till Devin som Phoonade och till Garrett för fotoidén.


Dec 11, 2004

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Skyltningar    Wisconsin


Phoons startsida