A cannon from a Civil War

From the late 1800s, Gettysburg, Pennsylvania

Tack till Peter och Rachel som Phoonade och till Mary för fotoidén.


Feb 13, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Maskiner    Pennsylvania


Phoons startsida