Sinking at the beach

Cannon Beach, Oregon

"They're doing the 'Phoon Sea Ballet'. They were all screaming, 'Hurry up and take the
picture! We're sinking!" --Jan

Tack till Kari, Annie, AJ, Brad och Dan som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 21, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Oregon


Phoons startsida