Capitol Records

Hollywood, California

"When you see a famous icon like this, how can you help but phoon. Even my friend Karen,
who has never phooned before, had to get in on it!" --David

Tack till David och Karen som Phoonade och till David för fotoidén.


Sep 01, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Huvudkontor


Phoons startsida