Castle Dome

Castle Crags State Park, California

"(Hard to get this self-timed phoon--I kept cutting off my leg!) That's Mt. Shasta in the
background." --Brandon

Tack till Brandon som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 02, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Stenig terräng


Phoons startsida