Chiropractic

Foley, Alabama

"When this poor youngster arrived, he was stuck in a Phoon pose. Fortunately, I was able
to help him with chiropractic." --Richard

Tack till Ukiah och Richard som Phoonade och till Richard för fotoidén.


Jan 06, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Alabama    Hålsovårdsinrättningar    Vårdpersonal


Phoons startsida