A Civil War reenactor

Gettysburg, Pennsylvania

Tack till unknown som Phoonade och till Mary för fotoidén.


Mar 21, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Underhållare    Pennsylvania


Phoons startsida