Coral Beach

Bermuda

"Enjoying the pink beaches of Bermuda when the tide was coming in and the swells were
getting larger." --Rasmus

Tack till Rasmus som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 28, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Stränder och hav    Bermuda


Phoons startsida