Courtyard

Museo de la Alhambra, Granada, Andalucia, Spain

"The palace was designed by a pupil of Michelangelo. This courtyard of the palace was once
used as a stage for bullfights." --Tony

Tack till Tony som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 08, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Från ovan    Spanien


Phoons startsida