A view with the cows

Kattem, Trondheim, Norway

"After the photo, one of the cows ran after us, so we had to escape to the other side of
the fence." --Stian

Tack till Stian och Peder som Phoonade och till Stian för fotoidén.


Sep 30, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Djur    Norge    Dalar och ängar


Phoons startsida