On a cruise ship

Caribbean Sea

"This is after the lifeboat drill and a few cocktails." --Kelsey

Tack till Missy som Phoonade och till Kelsey för fotoidén.


Aug 29, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Till sjöss    Båtar och fartyg


Phoons startsida