Defensive wall

Brussels, Belgium

"This is in front of the old defensive wall in Brussels (the headquarters of the European
Union)." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


May 24, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Belgien


Phoons startsida