Early Studebaker

Studebaker Museum, South Bend, Indiana

home of the Studebaker,
"My brother Andy's first new car in the '40s was a Studebaker. He told me that
Studebaker spelled backwards is 'reck-a-budget.'" --Doris

Tack till Doris som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 21, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Bilar och lastbilar    Indiana    Museer


Phoons startsida