Portland Farmer's Market

Portland, Oregon

"I'm right in the middle--vendors totally surround this downtown park square." --Jan

Tack till Jan som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 06, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Miljöer


Phoons startsida