Ferns Nipple

Capitol Reef National Park, Utah

"Strange yellow rock on the way to Ferns Nipple." --Alan

Tack till Megan som Phoonade och till Alan för fotoidén.


Jan 31, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Stenig terräng    Utah


Phoons startsida