Crop squiggles

Dour Festival, Dour, Belgium

"This is near the campground of an alternative festival in Belgium. In the field there
were strange lines, paths and circles...spooky..." --Mark

Tack till Mark som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 06, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Belgien    Grödor och lantbruksprodukter    Festivaler


Phoons startsida