After radiation for cancer

Portland, Oregon

"Chrisse and Janet, radiation therapists, phoon with me with the radiation machine just
after my first treatment." --Jan

Tack till Jan, Chrisse och Janet som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Jun 16, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Maskiner    Hålsovårdsinrättningar    Oregon    Till livet!


Phoons startsida