After radiation for cancer

Portland, Oregon

"I was a little dizzy and listless after my first dose of radiation and had to hold on to
a tiny branch to achieve the Phoon." -- Jan

Tack till Jan som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 16, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Till livet!


Phoons startsida