EDS Fountain

EDS campus, Plano, Texas

"One often encounters walkers, joggers, and even casual strollers on our spacious campus,
but no one ever saw Phooners out here...until today!" --Walter

Tack till Mark och Katie som Phoonade och till Shawn för fotoidén.


Aug 26, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Långt bort    Fontäner    Texas


Phoons startsida