Between medical cases

Santa Barbara Surgical Center, Santa Barbara, California

"What a great way to start off the weekend with a little Friday Phoon. Things get a little
crazy after you're full of lunch. We had time between cases for a quick pose." --Frank

Tack till Frank, Jaime och Richard som Phoonade och till Frank för fotoidén.


May 17, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar    Vårdpersonal


Phoons startsida