A monitor

Trondheim, Norway

At a gas station/convenience store

"There was a surveillance camera overlooking the entrance. We just had to do a Phoon
there." --Vegard

Tack till Marius och Vegard som Phoonade och till Vegard för fotoidén.


Jan 16, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Norge    Butiksmonitorer


Phoons startsida