Theodore Gericault's grave

Pre Lachaise Cemetery, Paris, France

"Gericault is famous for his painting, 'The Raft of the Medusa.'" --Johanna

Tack till Danny som Phoonade och till Johanna fr fotoidn.


Sep 16, 2007

Denna bild hr till kategorier:
Gravplatser    Frankrike


Phoons startsida