Pyramids

Gizeh, Egypt

"We're from Spain and saw your web site on a TV program." --Leo

Tack till Leo och Ka som Phoonade och till Ka för fotoidén.


Jul 15, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Öknar    Egypten    Monument


Phoons startsida