8th hole

Port Royal, Bermuda

"The vast Atlantic ocean surrounds us on every side." --Rasmus

Tack till Rasmus som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 09, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Bermuda    Sportanläggningar


Phoons startsida