Two-story carousel

Paramount's Great America theme park, Santa Clara, California

Tack till Jackie som Phoonade och till Johanna för fotoidén.


Sep 26, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Temaparker


Phoons startsida