Pond

Newton, Iowa

"While at a high school graduation party, we started snooping around the acreage. We
found this pond, which has been dyed green to prevent algae." --Lisa

Tack till Lisa som Phoonade (och för fotoidén).


May 24, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Sjöar, bukter och sund


Phoons startsida