Green thing

Hattusha, Cappadocia, Anatolia, Turkey

"I don't know what this ancient giant green cube is made of, but it was worth phooning on!
(Speak up if you have any idea what it is or is made of!)" --David

Tack till David som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 17, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Turkiet


Phoons startsida