eBay's Griff

San Jose, California

At the post-"eBay Live!" party

Griff is the charismatic Dean of eBay University, well known to eBay enthusiasts.

Tack till Griff som Phoonade. Fotoidé: min.


Jun 26, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Andra tillställningar    TV, radio och teater


Phoons startsida